Կոմիտասյան օրեր

Սովորեցինք Կոմիտասի ստեղծագործություններից  «Փայտե ձիուկ»,« Արև, արև, ե՛կ, ե՛կ», «Իլիլի,դիլիլի» ,  «Դան,դան» երգերը։Գնացինք  ագարակ և իրականացրեցինք «Կոմիտասյան օրեր» նախագծը։