Ռոդարիական-մարզական խաղեր

Նախակրթարանում բացի ազգային խաղերից խաղում ենք ռոդարիական-մարզական խաղեր։ Անընդհատ ստեղծագործելու, երևակայելու արդյունքում ստացվում են հետաքրքիր, մեկը մյուսից տարբերվող խաղեր։ Այս անգամ սեղաններն ու աթոռները, գունավոր պարկերը դարձան մարզագույք։ Սաները խաղից հրճվանք ստացան, դրա հետ մեկտեղ զարգացրեցինք մարզական կարողություններն ու հմտությունները։